Jak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki sanitarne?

Pracodawca, co wynika z przepisów prawa pracy, jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych w czasie wykonywania przez nich pracy na jego rzecz.

Odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne

W myśl obowiązujących pracodawcę przepisów, mówiących o tym, że musi on zapewnić swoim pracownikom godziwe warunki higieniczno-sanitarne chodzi po to, aby w miejscu pracy znalazły się (nawet niewielkie) miejsca wyznaczone specjalnie pod:
– szatnie,
– umywalnie (w pewnych warunkach pracodawca może postarać się o przenośne umywalki, tj. jak te: https://wcserwis.pl/category/umywalki/),
– pomieszczenia z natryskami (jeśli wymaga tego charakter pracy świadczonej przez pracowników),
– ustępy (jeśli praca świadczona jest na zewnątrz mogą być przenośne),
– pomieszczenia do ogrzewania się (przy świadczeniu pracy np. w chłodniach czy na zewnątrz).

Dopasowanie do potrzeb pracowników

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zależności od ilości pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, powinny być podzielone na te przeznaczone dla mężczyzn oraz takie, w których przebywa mogą wyłącznie kobiety. To bardzo ważne przede wszystkim ze względu na zachowanie ich odpowiedniego komfortu.

Przenośne umywalki i toalety rozwiązaniem wielu problemów?

Mobilne umywali i toalety sprawdzą się w wielu sytuacjach, między innymi takich, gdy pracownicy pracują na zewnątrz zmieniając często obszar swojej pracy (chodzi tu np. o osoby pracujące na budowach czy przy tworzeniu dróg itd.). Przenośne umywalki i toalety pozwolą na zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych niezależnie tak naprawdę od tego, gdzie ta praca będzie świadczona. Ma to korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawcy – ten pierwszy ma zapewniony odpowiedni komfort, drugi natomiast wypełnia swój obowiązek zdejmując z siebie odpowiedzialność karną za jego niedopełnienie. Warto również dodać, że przenośna umywalka jest niezastąpiona w miejscy pracy, w którym z bardzo różnorodnych przyczyn pojawia się problem z dostępem do bieżącej wody, która ma ogromne znacznie dla zachowania właściwej higieny w miejsc pracy.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *